PCC – Sprawdzony Partner

Największy nasz sukces to przede wszystkim zaufanie, jakim darzą nas nasi Partnerzy. Jesteśmy dumni, że dostarczane przez nas rozwiązania przynoszą korzyści ekonomiczne, a nasi Partnerzy rozwijają się w założonych kierunkach i osiągają założony cel biznesowy.

Pragniemy Państwu bardzo serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę i partnerskie relacje. Liczymy też na kolejne udane przedsięwzięcia.

Zespół PCC

PROFESJONALNE SZKOLENIA

Posiadamy bogatą ofertę szkoleniową. Organizujemy szkolenia miękkie, jak i specjalistyczne. Badamy potrzeby szkoleniowe i realizujemy programy adekwatne do poziomu umiejętności i oczekiwań Uczestników. Współpracujemy z najlepszymi trenerami.

POZYSKIWANIE FUNDUSZY

Świadczymy doradztwo w zakresie pozyskiwania środków finansowych dla realizacji projektów inwestycyjnych, w formie dotacji unijnych, kredytów preferencyjnych, kredytów komercyjnych, itp. Oferujemy kompleksowe usługi. Przygotowujemy całą dokumentacje projektową.

DORADZTWO BIZNESOWE

Oferujemy szeroki zakres usług doradczych z zakresu: zarządzania i organizacji, finansów i rachunkowości, zarządzania personelem, prawa, itp. Doradzamy i wykonujemy różnorodne opracowania: biznesplany, studia wykonalności oraz inne analizy biznesowe.